Tilbud i uddannelsesafdelingen

AFKLARINGSFORLØB (3 mdr.)
LAB §32

Ved indskrivning i Odamsgård´s Uddannelsesafdeling, starter et 3 måneders afklaringsforløb, som skal afdække evner og interesser ift. uddannelse og arbejde.

EGU-KLARGØRINGSFORLØB (maks 2 år)
LAB §32

Efter afklaringsforløbet kan den unge gå direkte over i et EGU-klargøringsforløb på i alt maksimum 2 år. De sidste 6 måneder vil foregå i virksomhedspraktikker og efter afslutning, kan der startes op på EGU. Det 2-årige forløb er todelt og indeholder både en faglig del og en personlig del.

ERHVERVSMODNING (mindst 1 år)
LAB §32

Efter afklaringsforløbet kan den unge fortsætte i et erhvervsmodningforløb af en varighed på minimum 1 år. Formålet er, at den unge modnes til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse og bliver klar på, hvilken retning der skal vælges. Forskellige muligheder kan afprøves inden den unge beslutter sig for valg af linje for det kommende 6 måneders forløb. Herefter er der også mulighed for en praktikperiode i en virksomhed.

RESSOURCEFORLØB (varighed 1-5 år)

Efter afklaringsforløbet kan den unge fortsætte i et ressourceforløb. Formålet er at udvikle den unges arbejdsevne, som er i risiko for at komme på førtidspension. Målet er, at den unge kommer i uddannelse eller arbejde. Forløbet vil bestå af både et beskæftigelsesmæssigt, et socialt og et sundhedsmæssigt tilbud indeholdende fx arbejde i et af vores værksteder, deltagelse i morgenmotion og evt. samtaler med psykoterapeut

STU-FORLØB (3 år)

Når den unge af kommune/jobcenter er visiteret til et STU-forløb, iværksættes et 3-årigt forløb. Sammen med en UU-vejleder, udarbejdes der en uddannelsesplan, som tilrettelægger STU-forløbet for den enkelte unge. Mindst én gang om året, vil der dog være mulighed for ændringer.

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE
§ 103

Odamsgård tilbyder endvidere beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister. I dette forløb arbejdes der i selvvalgte værksteder – eksterne praktikker kan aftales. Arbejdstiden aftales individuelt i samarbejde med visiterende myndighed og vil variere fra 6-24 timer om ugen.