Socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.
Formålet kan eks. opnås ved at donere overskud til sociale formål, eller ved at skabe arbejdspladser m.m. for en udsat gruppe.

Virksomheden skal drives på normale markedsvilkår, og skal baseres på produktion eller salg af serviceydelser og produkter.
Der kan ikke udbetales udbytte til ejere, idet overskuddet skal bruges til at opfylde formålet. Det vil sige at der skal investeres i virksomheden, eller doneres til formål jf. virksomhedens vedtægter.

Vores socialøkonomiske virksomhed – Vielshøj Motorservice – har som formål at skabe uddannelses- og arbejdspladser til unge der ellers vil have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Og herigennem at give dem mulighed for at opleve at deres ressourcer kan bidrage positivt til samfundet.

 

Er et professionelt motorcykel- og scooterværksted der kan løse alle opgaver.
Herudover er der butik hvor vi forhandler nye scootere fra Peugeot, PGO og TGB, og der sælges brugte scootere og motorcykler, tilbehør og reservedele.
Se mere på www.vmmotorservice.dk, og især på værkstedets Facebookside.