Målgruppe

Unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Unge med hjerneorganiske dysfunktioner som ADHD. I tillæg til ADHD kan der være symptomer inden for autismespektrumforstyrrelser.
Der må ikke modtages unge med rene autisme diagnoser eller unge hvor autismen er hovedproblematikken.
Der modtages ikke unge der er i aktivt misbrug eller unge der har udviklet en egentlig voldelig adfærd.