Go to Top

Forside

Indvielse af ny parkeringsplads.

Snoren klippes

Snoren klippes


Kirkeværge Jenny Lyngaa holder tale.

Kirkeværge Jenny Lyngaa holder tale.

Så blev den nye p-plads der er etableret i samarbejde med Hørby Kirke indviet på bedste vis.
Med taler og saks…

Se pressemeddelelsen her.

Velkommen til
Fonden Odamsgård

 

Opholdsstedet – Hørby
På opholdsstedet er der 6 godkendte pladser til unge fra 13 til 18 år ved indflytning.
Målet er at udvikle de unges ressourcer, personligt og socialt, så vanskelighederne bliver lettere at håndtere, og at der kan skabes grundlag for en værdig, indholdsrig tilværelse.
Sideløbende med opholdet på opholdsstedet skal den unge være aktiveret med skole, uddannelse eller anden beskæftigelse.

Familiebehandling og personlig støtte
Vi tilbyder støtte til familier, og til børn/unge/voksne, både i forbindelse med en anbringelse, og som en forebyggende indsats.
Indsatsen kan omfatte familiebehandling, støtteperson til barnet/den unge og terapeutiske samtaler.
Indsatsen kan også være støtte til den unge i eget hjem.

Opholdsted, botilbud, dagbeskæftigelse, familiebehandling og personlig støtte

Botilbuddet – Handest
I botilbuddet er der 6 godkendte pladser til unge mænd, kvinder eller par fra 17 år, på værelse, lejlighed eller i rækkehus.
I botilbuddet er der særligt fokus på at støtte den unge i forhold til at klare en selvstændig hverdag.
Sideløbende med opholdet i botilbuddet skal den unge være aktiveret med uddannelse eller anden beskæftigelse.


Dagbeskæftigelsen – Hørby

Dagbeskæftigelsen tilbyder STU, individuelle erhvervsafklarende og erhvervsmodnende forløb, mentorstøttet virksomhedspraktik og beskyttet beskæftigelse.
Der rådes over gode interne værksteder, og der arbejdes aktivt med eksterne praktikforløb.
De unge får ”papir” på deres kompetencer gennem OCN-systemet.

Opholdssted

Læs mere her

Botilbud

Læs mere her

Dagbeskæftigelse

Læs mere her

Bostøtte

Læs mere her