Vores nye hjemmeside er endnu ikke helt som den skal være – vi arbejder på det! Kontakt os hvis du ikke kan finde det du søger, eller hvis det du finder giver anledning til spørgsmål.

Uddannelse – STU, OCN-beviser
Boafdelinger – §66.5, §76.3, §107
Beskæftigelse – §103, LAB §32
Familiebehandling – §52, personlig støtte – §85

Socialpædagogisk opholdssted med Paragraf 66, paragraf 107og paragraf 103 i Jylland

 

Uddannelsesafdeling
Uddannelsesafdelingen tilbyder STU, individuelle erhvervsafklarende og erhvervsmodnende forløb, mentorstøttet virksomhedspraktik og beskyttet beskæftigelse. Der rådes over gode interne værksteder, og der arbejdes aktivt med eksterne praktikforløb. De unge får ”papir” på deres kompetencer gennem OCN-systemet.

Boafdelinger
På vores to boafdelinger er der i alt 12 godkendte pladser, fordelt på værelser, lejligheder og selvstændige huse.
Sideløbende med opholdet på opholdsstedet skal den unge være aktiveret med skole, uddannelse eller anden beskæftigelse.

Familiebehandling og personlig støtte
Vi tilbyder støtte til familier, og til børn/unge/voksne, både i forbindelse med en anbringelse, og som en forebyggende indsats. Indsatsen kan omfatte familiebehandling, støtteperson til barnet/den unge og terapeutiske samtaler. Indsatsen kan også være støtte til den unge i eget hjem.

Vi har en ledig plads