Socialpædagogisk botilbud og uddannelsestilbud

Uddannelse – STU, OCN-beviser
Boafdelinger –  paragraf 66.5, 76.3 og 107
Beskæftigelse – paragraf 103 og LAB 32
Familiebehandling – paragraf 52, personlig støtte – paragraf 85

Uddannelsesafdeling
Uddannelsesafdelingen tilbyder STU, individuelle erhvervsafklarende og erhvervsmodnende forløb, mentorstøttet virksomhedspraktik og beskyttet beskæftigelse. Der rådes over gode interne værksteder, og der arbejdes aktivt med eksterne praktikforløb. De unge får ”papir” på deres kompetencer gennem OCN-systemet.

Boafdelinger
På vores to boafdelinger er der i alt 12 godkendte pladser, fordelt på værelser, lejligheder og selvstændige huse.
Sideløbende med opholdet på opholdsstedet skal den unge være aktiveret med skole, uddannelse eller anden beskæftigelse.

Familiebehandling og personlig støtte
Vi tilbyder støtte til familier, og til børn/unge/voksne, både i forbindelse med en anbringelse, og som en forebyggende indsats. Indsatsen kan omfatte familiebehandling, støtteperson til barnet/den unge og terapeutiske samtaler. Indsatsen kan også være støtte til den unge i eget hjem.

Vi har lige nu ikke ledige pladser til hurtig indflytning.

Men kontakt os alligevel, så vi kan vurdere mulighederne sammen.

Eksempelvis vil vi ofte kunne etablere anden støtte i en overgang.